Join the community

Join Reboot Forum's Community


  Our multi-disciplinary action community (Opinion leaders, Policy Makers, HCP’s, Academia, Industry, and other experts) includes about 1,000 members who participate or contribute (on a voluntary basis) in order to encourage cross-sectorial cooperation, identify challenges and promote immediate implementation of initiatives that can bring about change and improvement to the Israeli health system, and eventually contribute to extending healthy life years.

  קהילת הפורום מונה כ-1,000 בכירים ומומחים ממערכת הבריאות, האקדמיה, התעשיה, עמותות החולים ונציגי ציבור, ועשרות מתנדבים ופעילים להן חשובה קיימות מערכת הבריאות בישראל. החברות בקהילה נותנת עדיפות בהשתתפות בכנסים וארועים שעורך הפורום מעת לעת, וכן מאפשרת הגשת מועמדות לוועדות וקבוצות עבודה (הודעות נשלחות לחברים שהביעו עניין כזה, על פי זמינות וצורך). לאור הביקוש הרב, השתתפות בפעילויות מוגבלת מקום, עדיפות ניתנת למתנדבים וחברים פעילים. בנוסף, לחברים יש גישה בלעדית לחומרי מחקר ומסמכים מקצועיים המספקים מבט מעמיק על קיימות מערכת הבריאות בישראל.
  משנת 2020, עם התפרצות מגפת הקורונה, הושהה הכינוס השנתי ופעילות הפורום מתמקדת בעיקר במרחב הדיגיטלי, בשיתוף פעולה ותמיכה של קבוצת ידיעות אחרונות ואתר ynet.

    Forum Member? What does it mean?

  Forum members, volunteering or participating in conferences, meetings or working groups are entitled to:
  – Access to exclusive materials: reports, professional studies, and unique data files.
  – Jurisdiction in choosing the “Audience’s Favorite” Initiative in the contest.
  – Priority in pre-registration for the annual “Sustainable Health” conference (closed event, 200 seats only; highest priority for active members & volunteers).

  ‘חברות בקהילה’; מה זה אומר?
  השתתפות בפעילויות: רישום מוקדם וכניסה חינם לארועים פתוחים, תעריף מוזל לארועים בתשלום, אפשרות להגשת מועמדות להשתתפות בוועדות וקבוצות עבודה מקצועיות.
  ​- גישה לחומרים בלעדיים, זכות שיתוף עם הקהילה: גישה לדו”חות, מחקרים וחומרים מקצועיים בלעדיים (ע”פ בקשה בדוא”ל). זכות לשתף מחקרים וניירות עמדה שלכם או של הארגון שאתם מייצגים עם שאר חברי הפורום בשרת הקבצים הציבורי של הפורום (בכפוף לרלוונטיות החומרים). 

  מה אנו מבקשים מחברי הקהילה? ליזום, לנאום, להתנדב להשתתף או רק לשתף…
  1. לדבר בפורום או להציע דוברים: הגישו הצעה לשיחה בזירת ההרצאות היוקרתית של הפורום. ‘שיחות הבריאות’ זוכות לחשיפה רחבה בקרב חברי הקהילה וברשתות החברתיות. רוצים להציף נושא, לקדם את השיח הציבורי, לבקר, לשנות, או לחלוק רעיון חדשני עם קהילת הבריאות הישראלית, הגישו את השיחה שלכם או הציעו דוברים מעוררי השראה.
  ​2. להגיש יוזמות שלכם לתחרות ‘יוזמת הבריאות המובילה של השנה’ או לעודד אחרים לכך, לסייע בהטמעתן: הגישו יוזמה, תוכנית או פרוייקט שיכולים לשפר את מערכת הבריאות או לתרום לקיימותה, שתפו ועודדו מכרים וקולגות לכך. ופנו ליזמים – אם יש לכם אפשרות לקחת חלק בהטמעתן.
  ​3. לתרום לפעילויות, לשתף ולהפיץ, להעלות מודעות: נשמח אם תשתפו את פרסומי הפורום עם גורמים רלוונטיים, אם תפיצו ‘קול קורא’ לפעילויות בארגונכם, אם תתנדבו/תיענו לפניות להשתתפות בוועדות או קבוצות עבודה, אם תסייעו בשת”פ עם יוזמות או בהדרכה ליזמים ועוד.

  עדכונים על הפעילויות המתוארות יוצאים במהלך השנה בכלי התקשורת/מדיות מקצועיות/אתר הפורום/דוא”ל לחברים.